Aktuálne prílohy k 4.2.2022

07.02.2022 11:20

Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie.docx (17626)
Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.docx (22664)
Oznámenieo výnimke z karantény.docx (25450)
Písomné vyhlásenieo bezpríznakovosti.docx (26667)