Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

číslo zmluvy dátum partner druh predmet PDF
ZO/2018A16718-1 19.6.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. zmluva zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 16718. Zmluva_ZO-2018A16718-1.pdf (267927)
U1687/2013 19.6.2018 Made spol. s.r.o. zmluva zmluva o spracúvaní osobných údajov URBIS_zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf (107822)
  1.9.2018 Senzio s.r.o. zmluva zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom scan0028.pdf (6730799)
  1.9.2018 Senzio s.r.o. zmluva sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ scan0027.pdf (8678423)
1/2018 10.9.2018 Keramika Biela Hora, s.r.o.   zmluva o vzajomnej spolupraci Sken_20181116.pdf (10824555)
  12.11.2018 Telekom dodatok
 k zmluve
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb scan0026.pdf (4941756)

 
Senzio s.r.o.