Výročie školy 1976-2016

 

Dňa 23. Augusta 1976  bol doručený list na adresu pobočky Michalovskej ĽŠU v Strážskom 

s Vecou : zriadenie samostatnej umeleckej školy v Strážskom, bolo to rozhodnutie,ktoré bolo pre Strážske prelomové a prospešné ( máme v originálnom znení v našej kronike.)

Umelecké školstvo  v meste nezačalo práve týmto rozhodnutím, U.Š. tu bolo už 5 rokov pred týmto rozhodnutím.

V meste Strážske sa začalo vyučovať najprv v hudobnom odbore naplno a s novou hlavičkou – ĽŠU Strážske.

Brány tejto školy opustilo ako absolventi už mnoho- mnoho žiakov, poniektorý tie základy zúročili v daľšom štúdiu strednom alebo vysokom. poniektorý majú za sebou úspechy na ktoré môže byť toto mesto pyšné.

 

 18.novembra 2016  sme oslávili okrúhle jubileum 40 rokov samostatnej ZUŠ a zároveň aj 45 rokov od umeleckého školstva v Strážskom.