učitelia

 
 
Nadežda Biľová DiS.art.     -  Oddelenie klávesových nástrojov - hra na klavíri
 
Katarína Čakurdová DiS.art.  - Oddelenie akordeónové  - hra na akordeóne
 
Peter Kunca -  Oddelenie dychových nástrojov - hra na zobcovej flaute
 
Anna Soročinová DiS.art. - Oddelenie dramatické a slovesné
 
Mgr.art. Eduard Tokár - Oddelenie sláčikových nástrojov - hra na husliach
 
Mária Uličná DiS.art. - Oddelenie strunových nástrojov - hra na gitare