Aktuality

Chrípkové prázdniny

30.01.2024 14:36
Z dôvodu naďalej rastúceho počtu respiračných ochorení u žiakov našej školy v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom mesta Strážske -   riaditeľ Základnej umeleckej školy, Družstevná 509, 072 22...

Prerušenie vyučovania

18.12.2023 06:32
Základná umelecká škola , Družstevná 509 Strážske na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Mesta Strážske a odporúčania RÚVZ v Michalovciach prerušuje vyučovanie od 18.12.2023 do 22.12.2023 z dôvodu predchádzania vzniku a ďalšieho šírenia prenosného ochorenia vírusovej...

Riaditeľské voľno

30.10.2023 17:55
Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Strážskom na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa     poskytuje žiakom základnej umeleckej...

správa o výchovno - vzdelavacej činnosti

30.08.2023 10:53
sprava zaverecna sk rok 2023.docx (38897)

Riaditeľské voľno

22.06.2023 12:44
Riaditeľstvo ZUŠ v Strážskom, Vám oznamuje, že v súlade s  150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Základnej umeleckej školy Družstevná 509,07222...

Talentové skúšky na šk. rok 2023/2024

17.05.2023 10:05
Základná umelecká škola v Strážskom Vás srdečne pozýva na talentové prijímacie skúšky do   -         hudobného odboru. -         literárno- dramatického odboru -...

OZNAM

20.12.2022 13:27
Vedenie základnej umeleckej školy oznamuje, že z organizačných dôvodov sa dňa 22.12.2022 (štvrtok) nevyučuje. Prajeme Vám  požehnané vianočné sviatky plné pokoja  a šťastný nový rok 2023

vianočný koncert - streda 14.december 2022 o 16.30 h.

06.12.2022 20:51

oznámenie

14.11.2022 12:30
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna   Riaditeľ ZUŠ na Družstevnej 509 v Strážskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že udeľuje žiakom    na deň 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových...

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za rok 2021/2022

05.09.2022 00:00
Správa o výchovno vzdelavacej cinnosti 22 (1).docx (38028)
1 | 2 | 3 | 4 >>