Aktuality

Legislatíva pre nový školský rok

30.08.2021 10:01
17.8.2021_Skolsky_semafor_2021-22.pdf (6137858) Priloha_c._1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf (1068641) Priloha_c._1a_Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf (1057205) Priloha_c._2._Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf...

Sociálne štipendium na našej škole

12.08.2021 10:36
v spolupráci s nadáciou LEA  budeme podporovať nadaných žiakov   Talentium Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené...

Talentové skúšky na šk. rok 2021/2022

24.05.2021 12:18

otvorenie ZUŠ v prezenčnej forme

10.05.2021 00:00
od 10.05.2021 je Michalovský okres v Ružovej farbe ,čo znamená ,že môžeme vyučovať prezenčne všetky odbory  

Oznam o pokračovaní vo výučbe dištančným spôsobom

08.02.2021 09:12
Dňa 7.2.2021 primátor mesta zvolal krízový štáb mesta Strážske na základe príkazu č.3 prednostky Okresného úradu. Podľa výsledkov rokovania krízového štábu a odporúčania okresnej hygieničky, primátor mesta rozhodol zotrvať pri súčasnom režime školskej dochádzky Toto rozhodnutie primátora platí do...

Rozhodnutie ministra školstva

23.10.2020 18:50
https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje...

Rozhodnutie ministra školstva

12.10.2020 13:01
12._10._2020_Znenie_rozhodnutia_ministra_12._10._2020.pdf (473994)   čo znamená prechod na dištančné vzdelávanie v Literárno dramatickom odbore, vo výtvarnom odbore a teórie na hudobnom odbore, individuálne vyučovanie zatial funguje bez výraznych zmien.

Manuál Ministerstva školstva

30.09.2020 11:14
Platnosť od 30. 9. 2020   Priloha_2_-_Vahlasenie_zamestnanca_-_16._9._2020.docx (22577) Priloha_1a_-_Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti_16._9._2020(1).docx (15273) Priloha_1a_-_Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti_16._9._2020(1) (1).docx...

Prijímacie skúšky 2020/2021

18.05.2020 12:15
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 v základnej umeleckej Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 v základnej umeleckej škole v júny neuskutočnia....

upozornenie

16.03.2020 18:11
 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických...
1 | 2 >>