výtvarný odbor

Výtvarný odbor ponúka štúdium každému, kto prejaví záujem o výtvarné vzdelávanie, žiačikom od štyroch rokov až po štúdium pre dospelých bez vekového obmedzenia.

Počas štúdia sa žiaci zoznámia s výtvarnými disciplínami ako kresba, maľba, grafika, modelovanie s hlinou, dekoratívne činnosti, a tiež pracovať so širokou škálou výtvarných techník, či už tradičných alebo menej známych. Výučba sa voľne prelína so zoznamovaním sa s dejinami umenia a vôbec výtvarnej kultúry. Vrstvením skúseností sa formuje tvorivá osobnosť s výtvarným cítením a myslením s dôrazom na rozvoj individuálnych daností. Svoje práce žiaci pravidelne prezentujú na  školských výstavách a tiež sa zúčastňujú na výtvarných súťažiach.Taktiež skrášľujeme naše mesto v spolupráci s výtvarnými umelcami, kde sa stretávame hlavne počas Straščanskeho jarmoku.

Nadaných žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním pripravujeme na talentové prijímacie skúšky.