aktuálne prílohy od 28.2.2022

01.03.2022 11:31

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinnosťou od 28. februára 2022. https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-28-februara-2022/

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, bude od 28. februára 2022 v školskom roku 2021/2022 prebiehať školské vyučovanie vo všetkých školách a taktiež budú v prevádzke školské zariadenia vrátane zariadení poradenstva a prevencie, pričom uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.

 

 

bezpríznakovosť.docx (25366)