Chrípkové prázdniny

30.01.2024 14:36

Z dôvodu naďalej rastúceho počtu respiračných ochorení u žiakov našej školy v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom mesta Strážske -

  riaditeľ Základnej umeleckej školy, Družstevná 509, 072 22 Strážske prerušuje výchovno – vzdelávací proces a vyhlasuje chrípkové prázdniny v termíne od 31.01.2024 do 02.02.2024.

Nástup žiakov na vyučovanie je v pondelok 05.02.2024.