Dôležité upozornenie: prezenčné vyučovanie pre žiakov od 12 rokov a dvoch mesiacov v režime OTP

20.01.2022 13:00

 

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17.1.2022 a manuálu Školský semafor aktualizovaného k 19.1.2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva sa vyučovací proces a všetky aktivity v Základnej umeleckej škole Strážske ,Družstevná 509,  organizujú na základe uznesenia vlády SR č. 29 z 12.1.2022, ktorým bol schválený „Návrh opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron)“ a aktuálne platnej vyhlášky 5/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Na základe platnej legislatívy sa upravujú podmienky vyučovacieho procesu v našej Základnej umeleckej škole  nasledovne:  

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať vyučovania iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Z toho vyplýva:

Rodič žiaka  ktorý je očkovaný alebo prekonal COVID zašle  Oznámenie o výnimke z karantény triednemu učiteľovi cez email. V papierovej podobe použijú prílohu č. 2. Príloha o výnimke z karantény.

Priloha_c._2.__Vynimka_z_karanteny_ZUSStrazske.docx (41208)

 „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ zasielajú rodičia triednym učiteľom cez email-  Domáci Ag samotest- oznámenie o použití. Na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo základnej  školy.  V papierovej podobe použijú prílohu č. 4. Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom. Potvrdenia zasielajú rodičia raz týždenne.

Priloha_c._4._Potvrdenie_samotest_ZUSStrazske.docx (21650)

Priloha_c.1._Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ZUSStrazske.docx (52567)

stiahnutie príloh je aj na   https://www.izus.cz/skola/dokumenty/    

Ďakujeme za pochopenie.