Oznam o pokračovaní vo výučbe dištančným spôsobom

08.02.2021 09:12

Dňa 7.2.2021 primátor mesta zvolal krízový štáb mesta Strážske na základe príkazu č.3 prednostky Okresného úradu. Podľa výsledkov rokovania krízového štábu a odporúčania okresnej hygieničky, primátor mesta rozhodol zotrvať pri súčasnom režime školskej dochádzky Toto rozhodnutie primátora platí do 19.02.2021.