OZNAM

20.12.2022 13:27

Vedenie základnej umeleckej školy oznamuje, že z organizačných dôvodov sa

dňa 22.12.2022 (štvrtok) nevyučuje.

Prajeme Vám  požehnané vianočné sviatky plné pokoja 

a šťastný nový rok 2023