oznámenie

14.11.2022 12:30

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

 

Riaditeľ ZUŠ na Družstevnej 509 v Strážskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.

(podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že udeľuje žiakom   

na deň 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – šetrenie energií.