pokračovanie vyučovania v prezenčnej forme

31.01.2022 22:36

od 1. februára na ZUŠ pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme.

žiaci ,ktorí sú v karanténe majú dištančnú formu vyučovania.