Prerušenie vyučovania

18.12.2023 06:32

Základná umelecká škola , Družstevná 509 Strážske na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Mesta Strážske a odporúčania RÚVZ v Michalovciach prerušuje vyučovanie od 18.12.2023 do 22.12.2023 z dôvodu predchádzania vzniku a ďalšieho šírenia prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A. Obnovenie vyučovania bude závisieť od ďalšieho vývoja epidemiologickej situácie v meste po prázdninách .