Prijímacie skúšky 2020/2021

18.05.2020 12:15

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 v základnej umeleckej Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 v základnej umeleckej škole v júny neuskutočnia. Záujemcov o štúdium do všetkých odborov  budeme prijímať na základe elektronickej prihlášky. Prihlášku môže zákonný zástupca alebo plnoletá osoba vyplniť priamo na webovej stránke ZUŠ - prihláška do ZUŠ, alebo poslať na školskú emailovú adresu -    zusstrazske@gmail.com    Vyplnenú prihlášku nie je potrebné tlačiť, podpísať a odosielať. Informácia o registrácii a jej vyplnení sa automaticky uloží v databáze ZUŠ. Všetky prihlášky prijímame od 20. mája do 15. júna.Bližšie info k talentovým skúškam nájdete na odkaze tu- Prijímacie konanie Tešíme sa na vás!

 

Z Á K L A