Rozhodnutie ministra školstva

12.10.2020 13:01

12._10._2020_Znenie_rozhodnutia_ministra_12._10._2020.pdf (473994)

 

čo znamená prechod na dištančné vzdelávanie v Literárno dramatickom odbore, vo výtvarnom odbore a teórie na hudobnom odbore,

individuálne vyučovanie zatial funguje bez výraznych zmien.