Sociálne štipendium na našej škole

12.08.2021 10:36

v spolupráci s nadáciou LEA  budeme podporovať nadaných žiakov

 

Talentium

Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené špeciálne pre ZUŠ v Strážskom. Nadácia však verí, že toto štipendium postupne rozšíri aj do iných miest a škôl.

Táto podpora je zložená z poskytnutia štipendia pre štúdium v troch umeleckých kategóriách: hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno- dramatický odbor. Nadácia LEA podporí pre školský rok 2021/2022 tri deti v každom odbore so štipendiom na 4 roky. Podmienkou poberania štipendia sú dve odporúčania vyučujúcich pedagógov a doklad o príjme, prípadne čestné prehlásenie, že rodič je bez príjmu. Sme presvedčení, že touto formou umožníme nadaným deťom napredovať vo svojich životoch tak, aby boli prínosom pre svoje okolie v tejto sfére pôsobenia. Žiadosti o štipendium nahlasujte priamo v ZUŠ v Strážskom.

 

                                                              

 

https://nadacia-lea.org/projekty 

 

 

 

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 30px; line-height: 1.2; font-size: 2rem; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Poppins, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";"="">