Talentové skúšky na šk. rok 2022/2023

17.05.2022 12:50

Základná umelecká škola v Strážskom Vás srdečne pozýva na talentové prijímacie skúšky do

 

  • hudobného odboru.
  • literárno- dramatického odboru.
  • výtvarného odboru.

Ponúkame

  •  kvalitné, špeciálne, individuálne vyučovanie hry na hudobných nástrojoch a spevu

 

  • vysoko odborné kolektívne vyučovanie v literárno - dramatickom a výtvarnom odbore, ako aj prácu v v divadelnom súbore.

 

 

Využite možnosť umeleckého vzdelávania v našom mestečku. Naše deti sú naša budúcnosť. Nenechajme ich bezcieľne sa potulovať, ale umožnite im prísť k nám. Nielen ,že sa budú vzdelávať zábavnou formou pod dohľadom kvalitných učiteľov, ale zažijú tu i kopec zábavy.

Talentové skúšky sa uskutočnia 8.júna, ale sme tu pre Vás každý pracovný deň v popoludňajších hodinách od 14.00- 16.00 hod. V dopoludňajších hodinách nás môžete kontaktovať aj na tel.číslach 056 647 73 44, mobil 0911 177344, nájdete nás aj na facebuku, a na našom vebovom sídle - www.zusstrazske.sk

 

Hudobný odbor

Je prvý a najstarší odbor Základnej umeleckej školy v Strážskom. Vznikol v roku 1971 ešte ako pobočka michalovskej ZUŠ. V súčasnosti u nás môžete študovať spev, klavír, husle, gitaru, akordeón a  zobcovú flautu. Škola má vlastný spevácky zbor, ľudový súbor a rôzne komorné zoskupenia.

Podmienky  na prijatie
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a charakterovo odlišné . Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

 

Literárno dramatický odbor

Zmyslom našej práce nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostané tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je, viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách. Spoločná tvorba posilňuje kolektívne cítenie, prináša radosť, priateľstvá, učí žiakov vzdať sa svojej dominancie v celku.

Požiadavky na prijatie                                                                                                                                                    Vek od 7 rokov, osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: Pri pohovore sa zisťujú z kladné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.

 

Výtvarný odbor

Výtvarná činnosť ZUŠ v sebe zahŕňa všetky potrebné disciplíny pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka po dospievajúcich a dospelých študentov. Zameriava sa na plošnú tvorbu – kresba, maľba, grafika, ale nevynecháva ani priestorovú tvorbu – objekty, keramika, mozaika a reliéf. Štúdium je osnovou od najjednoduchších spracovaní výtvarnej problematiky po zložité komponovanie plochy a priestoru. Okrem zaužívaných postupov sa maľuje na sklo, textil a experimentuje sa s fotografiou .

Podmienky na prijatie                                                                                                                                                      Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu pri spracovaní témy.