Zóna umenia

Počas Stražčanskeho jarmoku môžete vidieť naživo vytváranie sochy v podaní profesionálnych výtvarných umelcov – sochárov, ktorý nám  uberaním hmoty z kmeňa stromu, alebo kameňa, či tvarovaním železa premenia pred našimi zrakmi obyčajný materiál na sochu. 

Od roku 2013 vznikla voľná socha ktorá ja multifunkčnou ,čo znamená ,že slúži aj ako lavička a zároveň po jej strunách sa dá vytvoriť zvuk.

ďalšou sochou je tzv Molekula, ktorá predstavuje symbol chemického priemyslu v meste. Na autobusovom nástupišti vznikli maľby ktoré dodávajú mestu a miestu umelecký charakter prvej otvorenej galérie na Slovensku.

Zóna umenia je projekt pod hlavičkou ZUŠ Strážske, ktorý podáva obyvateľom mesta, mládeži a školákom pohľad na umenie, ktoré sa priamo tvorí pred ich očami.

Takáto umelecká atrakcia má okrem iného ukázať žiakom, deťom a mládeži, ako môžu zužitkovať svoj talent a nadanie vo výtvarnej oblasti.

Bude možné si jednotlivé techniky aj skúsiť.

Na umeleckej škole sa vyučuje výtvarný odbor a s ním základné techniky tvorby pre najmladších žiakov, aj títo žiaci si môžu vďaka takémuto podujatiu všímať nové možnosti vo výtvarnej tvorbe. Staršieho diváka môže zaujať priamo technika vytvárania diela.

Autori sú profesionálny umelci pôsobiaci na slovenskej umeleckej scéne, vystavujú doma i v zahraničí. Pôsobia ako pedagógovia alebo umelci na voľnej nohe.

 Ich výslednou prácou je  spoločné dielo, ktoré  bude hodnotným urbanisticko umeleckým doplnkom v meste.

V roku 2013 sa konal 1. ročník tohto podujatia.

Toto podujatie sa koná v spolupráci s  referátom kultúry mesta Strážske, pod záštitou mesta Strážske.