Archív článkov

oznámenie

14.11.2022 12:30
Oznámenie o udelení riaditeľského voľna   Riaditeľ ZUŠ na Družstevnej 509 v Strážskom v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) oznamuje, že udeľuje žiakom    na deň 18.11.2022 (piatok) riaditeľské voľno z prevádzkových...

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za rok 2021/2022

05.09.2022 00:00
Správa o výchovno vzdelavacej cinnosti 22 (1).docx (38028)

Talentové skúšky na šk. rok 2022/2023

06.06.2022 12:54

Talentové skúšky na šk. rok 2022/2023

17.05.2022 12:50
Základná umelecká škola v Strážskom Vás srdečne pozýva na talentové prijímacie skúšky do   hudobného odboru. literárno- dramatického odboru. výtvarného odboru. Ponúkame  kvalitné, špeciálne, individuálne vyučovanie hry na hudobných nástrojoch...

Prijímacie skúšky na školský rok 2022-2023

05.05.2022 12:39
  prijimacie skusky 2022 (1).doc (83456)       Z Á K L A D N Á U M E L E C K Á Š K O L A Družstevná 506, 072 22 Strážske (Telefón: 056/6477344, E-mail: zusstrazske@gmail.com)           Riaditeľ Základnej Umeleckej Školy v Strážskom...

aktuálne prílohy od 28.2.2022

01.03.2022 11:31
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie s účinnosťou od 28. februára...

Aktuálne prílohy k 4.2.2022

07.02.2022 11:20
Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie.docx (17626) Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.docx (22664) Oznámenieo výnimke z karantény.docx (25450) Písomné vyhlásenieo bezpríznakovosti.docx (26667)  

pokračovanie vyučovania v prezenčnej forme

31.01.2022 22:36
od 1. februára na ZUŠ pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme. žiaci ,ktorí sú v karanténe majú dištančnú formu vyučovania.

prechod na dočasné dištančné vyučovanie

27.01.2022 00:00
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Družstevná 509 Strážske oznamuje žiakom a ich  zákonným zástupcom, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe prepojenia žiakov ZŠ Strážske  sa základná umelecká  škola uzatvára po oznámení a dohode s Úradom...

Dôležité upozornenie: prezenčné vyučovanie pre žiakov od 12 rokov a dvoch mesiacov v režime OTP

20.01.2022 13:00
  Vážení rodičia, milí žiaci, v zmysle nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa...
Záznamy: 1 - 10 zo 28
1 | 2 | 3 >>