Aktuality

otvorenie vyučovania od 10.1.2022 na ZUŠ

10.01.2022 13:38
MŠVVaŠ SR - Od 10. 1. 2022 školy budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 1.6._ 26. 11. 2021) (.pdf, 849.12 kB) Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie...

pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok vám praje kolektív ZUŠ v Strážskom

21.12.2021 12:04

dištančné vyučovanie

29.11.2021 13:19
od 29.11.2021 do odvolania prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch školy podľa nariadenia ministerstva školstva. https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf 21290.pdf (183185)

dištančné vyučovanie

25.10.2021 08:08
Vážení rodičia, milí žiaci, rozhodnutím RÚVZ Michalovce bude vyučovanie všetkých žiakov od 25. októbra 2021(pondelok) do odvolania vo všetkých odboroch prebiehať len dištančnou formou

Legislatíva pre nový školský rok

30.08.2021 10:01
17.8.2021_Skolsky_semafor_2021-22.pdf (6137858) Priloha_c._1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf (1068641) Priloha_c._1a_Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf (1057205) Priloha_c._2._Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf...

Sociálne štipendium na našej škole

12.08.2021 10:36
v spolupráci s nadáciou LEA  budeme podporovať nadaných žiakov   Talentium Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené...

Talentové skúšky na šk. rok 2021/2022

24.05.2021 12:18

otvorenie ZUŠ v prezenčnej forme

10.05.2021 00:00
od 10.05.2021 je Michalovský okres v Ružovej farbe ,čo znamená ,že môžeme vyučovať prezenčne všetky odbory  

Oznam o pokračovaní vo výučbe dištančným spôsobom

08.02.2021 09:12
Dňa 7.2.2021 primátor mesta zvolal krízový štáb mesta Strážske na základe príkazu č.3 prednostky Okresného úradu. Podľa výsledkov rokovania krízového štábu a odporúčania okresnej hygieničky, primátor mesta rozhodol zotrvať pri súčasnom režime školskej dochádzky Toto rozhodnutie primátora platí do...

Rozhodnutie ministra školstva

23.10.2020 18:50
https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>