Aktuality

Talentové skúšky na šk. rok 2021/2022

24.05.2021 12:18

otvorenie ZUŠ v prezenčnej forme

10.05.2021 00:00
od 10.05.2021 je Michalovský okres v Ružovej farbe ,čo znamená ,že môžeme vyučovať prezenčne všetky odbory  

Oznam o pokračovaní vo výučbe dištančným spôsobom

08.02.2021 09:12
Dňa 7.2.2021 primátor mesta zvolal krízový štáb mesta Strážske na základe príkazu č.3 prednostky Okresného úradu. Podľa výsledkov rokovania krízového štábu a odporúčania okresnej hygieničky, primátor mesta rozhodol zotrvať pri súčasnom režime školskej dochádzky Toto rozhodnutie primátora platí do...

Rozhodnutie ministra školstva

23.10.2020 18:50
https://www.minedu.sk/data/att/17685.pdf ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje...

Rozhodnutie ministra školstva

12.10.2020 13:01
12._10._2020_Znenie_rozhodnutia_ministra_12._10._2020.pdf (473994)   čo znamená prechod na dištančné vzdelávanie v Literárno dramatickom odbore, vo výtvarnom odbore a teórie na hudobnom odbore, individuálne vyučovanie zatial funguje bez výraznych zmien.

Manuál Ministerstva školstva

30.09.2020 11:14
Platnosť od 30. 9. 2020   Priloha_2_-_Vahlasenie_zamestnanca_-_16._9._2020.docx (22577) Priloha_1a_-_Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti_16._9._2020(1).docx (15273) Priloha_1a_-_Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti_16._9._2020(1) (1).docx...

Prijímacie skúšky 2020/2021

18.05.2020 12:15
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 v základnej umeleckej Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa prijímacie skúšky pre školský rok 2020/21 v základnej umeleckej škole v júny neuskutočnia....

upozornenie

16.03.2020 18:11
 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických...

upozornenie !

12.03.2020 10:11
Usmernenie k epidemilogickej situácii ZUŠ v Strážskom  apeluje na dodržiavanie usmernenia: Vážení rodičia, v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu a skončené jarné prázdniny v Košickom kraji si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce skutočnosti: Ak ste absolvovali dovolenku...

upozornenie !

11.03.2020 13:32
Zákaz vstupu rodičom a cudzím osobám do budovy školy z dôvodu prevencie pred šírením vírusu COVID – 19. KRÍZOVÝ ŠTÁB SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE KORONAVÍRUS ZAKÁZAL VŠETKY SPOLOČENSKÉ PODUJATIA  Ústredný krízový štáb rozhodol, že od utorka, 10. marca na 14 dní platí plošný zákaz...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>