Aktuality

Aktuálne prílohy k 4.2.2022

07.02.2022 11:20
Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie.docx (17626) Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.docx (22664) Oznámenieo výnimke z karantény.docx (25450) Písomné vyhlásenieo bezpríznakovosti.docx (26667)  

pokračovanie vyučovania v prezenčnej forme

31.01.2022 22:36
od 1. februára na ZUŠ pokračuje vyučovanie v prezenčnej forme. žiaci ,ktorí sú v karanténe majú dištančnú formu vyučovania.

prechod na dočasné dištančné vyučovanie

27.01.2022 00:00
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Družstevná 509 Strážske oznamuje žiakom a ich  zákonným zástupcom, že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe prepojenia žiakov ZŠ Strážske  sa základná umelecká  škola uzatvára po oznámení a dohode s Úradom...

Dôležité upozornenie: prezenčné vyučovanie pre žiakov od 12 rokov a dvoch mesiacov v režime OTP

20.01.2022 13:00
  Vážení rodičia, milí žiaci, v zmysle nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa...

otvorenie vyučovania od 10.1.2022 na ZUŠ

10.01.2022 13:38
MŠVVaŠ SR - Od 10. 1. 2022 školy budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6. ŠKOLSKÝ SEMAFOR (verzia 1.6._ 26. 11. 2021) (.pdf, 849.12 kB) Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie...

pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok vám praje kolektív ZUŠ v Strážskom

21.12.2021 12:04

dištančné vyučovanie

29.11.2021 13:19
od 29.11.2021 do odvolania prechádzame na dištančnú formu vyučovania vo všetkých odboroch školy podľa nariadenia ministerstva školstva. https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf 21290.pdf (183185)

dištančné vyučovanie

25.10.2021 08:08
Vážení rodičia, milí žiaci, rozhodnutím RÚVZ Michalovce bude vyučovanie všetkých žiakov od 25. októbra 2021(pondelok) do odvolania vo všetkých odboroch prebiehať len dištančnou formou

Legislatíva pre nový školský rok

30.08.2021 10:01
17.8.2021_Skolsky_semafor_2021-22.pdf (6137858) Priloha_c._1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf (1068641) Priloha_c._1a_Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf (1057205) Priloha_c._2._Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf...

Sociálne štipendium na našej škole

12.08.2021 10:36
v spolupráci s nadáciou LEA  budeme podporovať nadaných žiakov   Talentium Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>